Sekcje w MCK "e-Eureka"

 

W MCK "e-Eureka" w Świeszynie działają następujące sekcje:

- taneczna

- wokalna

- teatralna

- instrumentalna

- czytelnicza

- rękodzielnicza