IV Konkurs na szopkę bożonarodzeniową

Zapraszamy do udziału w czwartym konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Organizatorem konkursu są samorządy uczniowskie: Szkoły Podstawowej w Konikowie i w Świeszynie oraz Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie

Prace o wymiarach: wysokość - do 80 cm, głębokość - do 50 cm, szerokość - do 80 cm, wykonane z dowolnego materiału i dowolną techniką należy składać w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie lub w Szkole Podstawowej im. 27 WDPAK w Świeszynie, a także w świetlicach wiejskich gminy Świeszyno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia  2017 r.

NAGRODĄ GŁÓWNĄ W KONKURSIE JEST TELEWIZOR LCD!!!

Wszystkie prace  wykonane na konkurs będą wystawione w sali widowiskowej w MCK e-Eureka – Biblioteka Publiczna Świeszynie w okresie od dnia 16 grudnia 2017 r. do dnia 29  grudnia 2017 r.
Prace nagrodzone i wyróżnione prezentowane będą w Kościele Parafialnym w Świeszynie w terminie od 30 grudnia 2017 r. do dnia 1 lutego 2018 roku.

Finał konkursu połączony z wystawą prac nagrodzonych i wyróżnionych wraz z ogłoszeniem jego wyników odbędzie się w Kościele Parafialnym w Świeszynie w uroczystość Trzech Króli  6 stycznia 2018 r.

PLEBISCYT KONKURSOWY PUBLICZNOŚCI
Osoby zwiedzające wystawę szopek w dniach od 16 do 29 grudnia 2017 r. uczestniczyć mogą we własnym plebiscycie, poprzez głosowanie i wrzucanie kart do głosowania do urny umieszczonej na terenie wystawy. Praca, która uzyska największą ilość głosów, otrzyma Specjalną Nagrodę Publiczności. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystego finału w dniu 6 stycznia 2018 r.

Organizator:
Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie i Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie oraz Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie.

HONOROWY PATRONAT
Wójt Gminy Świeszyno i Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Świeszynie

REGULAMIN KONKURSU