Spotkanie zespołów ludowych w Niedalinie

W sobotę 28 października, Zespół Śpiewaczy Jagody z Niedalina był organizatorem „Pieczonego ziemniaka”. Jest to impreza mająca na celu integrację środowiska ludowych zespołów śpiewaczych. Choć w tym roku pogoda nie dopisała, nie przeszkodziło to dobrej zabawie i świetnym humorom. Strażacy z OSP Niedalino sprawili się dzielnie i pomimo deszczu udało się przygotować ziemniaki z ogniska. Główna część tego spotkania odbyła się w świetlicy wiejskiej. Na uroczystość przybyli – Wójt Gminy Świeszyno, Ewa Korczak, Dyrektor MCK e-Eureka BP, Beata Staszak, prowadząca spotkanie Sołtys Niedalina - Ewa Miksza

Z zaproszenia skorzystały zespoły, które zaprezentowały swoje wykonania znanych pieśni ludowych:

1. Jantarowy kwiat - Koszalin - Jamno

2. Swaty - Dobrzyca

3. Cecylianki - Strzekęcino

4. Karpaty - Świeszyno

5. Zgoda - Wyszków

6. Podlotki - Gościno

7. Pan Andrzej Sroka – Koszalin

Wspólnym śpiewom nie było końca, biesiadnicy bawili się i jedli wspaniałe i znane już wszystkim kluchy ziemniaczane oraz pierogi własnej roboty.