Narodowe Czytanie 2017

Narodowe Czytanie 2017 - 2 września w amfiteatrze MCK w Świeszynie1

Zapraszamy do wspólnego czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego!
W Świeszynie, wydarzenie odbędzie się 2 września, o godz. 16.00 na placu przy MCK e-Eureka - BP.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa oraz „Quo vadis” Sienkiewicza. Ideą akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Tegoroczną lekturą „Narodowego Czytania” będzie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Została ona wybrana podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji. Dramat Wyspiańskiego konkurował z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego, „Pamiątkami Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowskim” Juliusza Słowackiego.